Opće informacije i obavezne informacije

Odgovorna osoba za obradu podataka na ovom web-mjestu:

imtech GmbH & Co. KG
Ivica Mataija
Auf Stocken 18
78073 Bad Dürrheim

Voditelj obrade podataka, pojedinačno ili zajedno s drugima, odlučuje o svrhama i načinima obrade osobnih podataka (npr. imena, kontaktni podaci itd.).

Povlačenje privole za obradu podataka

Neki su postupci obrade podataka mogući samo uz izričitu privolu. Možete povući privolu u svakom trenutku. To možete učiniti jednostavnim slanjem poruke e-pošte. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade podataka izvršene prije povlačenja.

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Ako ste ispitanik čija su prava u vezi s podacima prekršena, imate pravo na podnošenje pritužbe nadležnom nadzornom tijelu. Nadzorno tijelo nadležno za pitanja u vezi sa zaštitom podataka je službenik za zaštitu podataka savezne pokrajine u kojoj se nalazi naše poduzeće. Na sljedećoj se poveznici nalaze popis službenika za zaštitu podataka i njihovi kontaktni podaci: www.bfdi.bund.de.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo na pristup svojim podacima koje obrađujemo na osnovu privole ili u svrhu izvršavanja ugovora i koje možemo automatski poslati vama ili trećim stranama. Podaci se pružaju u strojno čitljivom formatu. Ako zatražite izravan prijenos podataka drugom voditelju obrade podataka, to možemo izvršiti samo ako je to tehnički moguće.

Pravo na pristup, ispravak, ograničavanje i brisanje

U skladu sa zakonom, u svakom trenutku imate pravo na primanje besplatnih informacija o svim svojim osobnim podacima koje pohranjujemo, kao i o njihovom izvoru, primatelju i svrsi u koju su obrađeni. Također imate pravo na ispravak, ograničavanje ili brisanje tih podataka. U svakom nam se trenutku možete obratiti vezi s navedenim i drugim pitanjima na temu osobnih podataka putem mogućnosti za kontakt navedenih u važnim podacima.

Šifriranje SSL ili TLS

Iz sigurnosnih razloga i radi zaštite prijenosa povjerljivog sadržaja kojeg nam šaljete kao operateru web-mjesta, na web-mjestu upotrebljavamo šifriranje SSL ili TLS. To znači da treće strane ne mogu vidjeti podatke koje prenosite putem ovog web-mjesta. Šifriranu vezu možete prepoznati prema početku adrese web-mjesta „https://” na traci adrese u pregledniku i simbolu lokota pokraj adrese.

Datoteke zapisa poslužitelja

Naš pružatelj usluge web-mjesta automatski prikuplja i pohranjuje podatke u datotekama zapisa poslužitelja koje nam vaš preglednik automatski šalje. Ti podaci obuhvaćaju:

  • stranicu koju ste posjetili na našoj domeni
  • datum i vrijeme upita upućenog poslužitelju
  • vrstu i verziju preglednika
  • operacijski sustav koji upotrebljavate
  • URL s kojeg ste došli
  • naziv glavnog računala za računalo s kojeg ste pristupili
  • IP adresu

Ovi podaci ne kombiniraju se s drugim izvorima podataka. Osnova obrade podataka jest članak 6. stavak 1. točka (b) OUZP-a, kojom je dopuštena obrada podataka radi izvršavanja ugovora ili poduzimanja radnji prije sklapanja ugovora.
 
Izvor: konfigurator zaštite podataka s web-mjesta mein-datenschutzbeauftragter.de